Zwroty i reklamacje

W celu rezygnacji z zakupu:
• Pobierz i wypełnij formularz odstąpienia od umowy. Prześlij wypełniony i podpisany formularz najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru na adres mailowy: ziola_zycia@wp.pl lub pocztą na adres:  Zioła Życia ul. Rojna 41 / pawilon 2, Ryneczek Malus, 91-134, Łódź
Produkt wraz z podpisanym formularzem odpowiednio zapakuj, odeślij w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
• Im szybciej otrzymamy towar, tym szybciej zwrócimy pieniądze. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić najpóźniej 14 dni od momentu poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu do czasu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia potwierdzenia jego nadania.
• Nie odbieramy przesyłek za pobraniem ani wysłanych na koszt odbiorcy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Reklamacje:
W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia produktu możesz złożyć reklamację i przesłać ją na adres:Zioła Życia ul. Rojna 41 / pawilon 2, Ryneczek Malus, 91-134, Łódź. Aby przyspieszyć reklamację, zalecamy dołączenie zdjęć dokumentujących wadę lub uszkodzenie.
Więcej informacji o zwrotach i reklamacjach można znaleźć w Regulaminie Sklepu.